What they say about US

نظرات درباره فولیمو

محمدجواد محمدی

کاشت مو

تخصص بالا و تجربه بسیار زیاد در کاشت مو از اصلی‌ترین دلایل انتخاب این کلینیک بود.

محمدجواد محمدی

کاشت مو

تخصص بالا و تجربه بسیار زیاد در کاشت مو از اصلی‌ترین دلایل انتخاب این کلینیک بود.

محمدجواد محمدی

کاشت مو

تخصص بالا و تجربه بسیار زیاد در کاشت مو از اصلی‌ترین دلایل انتخاب این کلینیک بود.

محمدجواد محمدی

کاشت مو

تخصص بالا و تجربه بسیار زیاد در کاشت مو از اصلی‌ترین دلایل انتخاب این کلینیک بود.

محمدجواد محمدی

کاشت مو

استفاده از بهترین دستگاه‌های روز دنیا تونست زیبایی رو به سرم برگردونه

محمدجواد محمدی

کاشت مو

تخصص بالا و تجربه بسیار زیاد در کاشت مو از اصلی‌ترین دلایل انتخاب این کلینیک بود.